Muzikál Horečka sobotní noci v Divadle Kalich.

Zajímavé rozhovory a nahlédnutí do života slavných.